×

SKÄNK EN GÅVA!TACK FÖR DIN GÅVA!TÄND ETT LJUS!

NAMN :

LJUSET ÄR TÄNT!

Vision och mål

Jag förväntar mig ont i världen efter mina erfarenheter. Varför skulle INTE katastrofer inträffa? Men varje god handling och varje vänlig människa jag möter betraktar jag med lycklig förundran. Det är DET som jag förvånas över, inte ondskan i världen.

George Klein

Att minska våldet i samhället är en av de viktigaste uppgifterna vi har framför oss. Det brottsförebyggande arbetet måste prioriteras och förstärkas. Det engagemang för denna sak som finns ute bland allmänheten och inom ideella organisationer måste tas tillvara. Hamnar vi i nöd, vill vi ha hjälp. Vi vill att polisen ska finnas till hands. Problemet är att det idag saknas resurser för en sådan självklar sak.

Hur kan vi hjälpa till?
JA! – stiftelsen vill ge en årlig utmärkelse till en eller flera poliser som brinner för sitt arbete. Ett stipendium som ska användas till vidareutbildning inom den professionella verksamheten. 

Vi vill känna oss trygga. Det borde vara en medborgerlig rättighet att känna trygghet och tillit i det dagliga livet. I hemmet, i skolan och på gator och torg. Hjälp oss att nå vårt mål. Säg JA! till ett tryggare samhälle.