×

SKÄNK EN GÅVA!TACK FÖR DIN GÅVA!TÄND ETT LJUS!

NAMN :

LJUSET ÄR TÄNT!

Stadgar

Insamlingstiftelsen Jennifer Anderssons Minnesfond stadgar. 

Stiftelsens ändamål är att med insamlade medel lämna bidrag till poliser som behöver fortbildning och stöd i sin profesionella verksamhet och utveckling för att kunna motivera sina elever till ett hälsosamt liv såväl psykiskt som fysiskt. 
Jennifers dröm var att bli idrottslärare.

Handelsbanken 6165-262112078